O klubu -> historie

Slovo úvodem

Jen málokterá surovina se podepsala na historii lidstva tak významně jako zlato. Zlato je nejvýznamnějším platidlem, záminkou k válkám, ale i vděčný materiál pro umělce. Hledání a získávání zlata bylo spojeno s objevováním a osidlováním neznámých krajin. Zvýšená poptávka vedla ke stále dokonalejším dobývacím metodám, čímž se rozvíjely technické obory. Tímto kovem a obory zabývající se jeho vznikem, výskytem, těžbou a zpracováním, hlavně v historických dobách, jsou hlavním předmětem zájmu Klubu moravskoslezských zlatokopů. Účelem je nejen shromažďovat veškerá fakta týkající se zlata, ale hlavně je prezentovat populární formou veřejnosti.

Jak to vlastně začalo??

Tradice zlatokopeckých soutěží sahá do roku 1977  Tehdy se společnost finských zlatokopů rozhodla organizovat MS v Tankavaaře. U nás se první soutěž konala za účasti nadšenců ČGÚ na Otavě 1979 ve Slaníku. O dva roky později v Jasenie v Nízkých Tatrách.

Někteří nadšenci jako Vilém Přibyl a strýček Skrblík rýžovali zlato na Blanici od roku 1987. Sešlo se nás časem nějak povícero a tak jsme se rozhodli, že v roce 1993 za podpory starosty Zlatých Hor pana Proudila, uspořádáme Mistrovství republiky v rýžování zlata. V organizačním výboru nemohu opomenout Pepu Večeřu, Josefa Malého, Alenku Admíkovou a Ladislava Kolbabu juniora.

Pak už se počal utvářet klub nadšenců, který..

  • začal pořádat jarní otevírání a podzimní zavírání klejmů,
  • pořádal pravidelné schůze zlatokopů u Ládi Kolbaby v Bystrci,
  • vydával se věstník KMSZ, který shrnul činnost klubu za uplynulý rok.

Začali jsme se zúčastňovat zlatokopeckých zápolení:

  • tradične na mistrovstvích republiky, Evropy i světa, kde naši borci pravidelně obsazovali přední místa,
  • v 1996 to bylo Mistrovství světa u příležitosti výročí 100 let od objevení zlata v Dawsson City na řece Klondike,
  • v 1998 u příležitosti objevení zlata u Sutterova mlýna v Californii - Coloma v Siera Nevada,
  • v 2001 Mistrovství světa v Austrálii na zlatých polích Ballarátu Maryborough.

No a dál by to chtělo zpracovat pokračování....

Výše uvedené podklady poskytl Zlatokop Vilda

 

 

 


poslední aktualizace: 28.12.2012