O klubu -> jak se stát členem

Členem klubu se může stát každý občan ČR žijící i mimo území ČR, přijatý předsednictvem na základě písemné přihlášky a splnění podmínek vyplývajících ze stanov KMSZ – tak praví stanovy klubu.

A teď poněkud obšírněji – pro širokou veřejnost – jak na to:

Členem klubu se zřejmě stane jedinec mající kladný vztah ke zlatu – hlavně v jeho surové podobě (což ale jak historie ukázala, je vlastnost celkem rozšířená). Není to tedy jediný předpoklad pro členství – dále by měl být budoucí člen klubu schopný snášet jisté nepohodlí, které je s různými rýžovacími akcemi spojeno (ohnutá záda, studená voda v klajmu, občas déšť i v průběhu soutěže, občas mravenci či jiná havěť ve stanu…)

V neposlední řadě by měl být budoucí člen ochotný alespoň tu a tam v rámci svých možností přiložit ruku k dílu, neboť ochota pomoci je vždy vítaná.

Pokud tedy splňujete výše uvedené předpoklady a máte zájem o členství, je vhodné zúčastnit se některé z akcí pořádaných KMSZ, porozhlédnout se, seznámit se, případně se podělit o vlastní zkušenosti s dobýváním zlatých pokladů.

Dále je vhodné přijít na nejbližší členskou schůzi, která se koná pravidelně v Beaver City ve Strážku a vyjádřit zde svoje přání státi se členem klubu, čímž je dotyčný zařazen na pomyslnou „čekací listinu“. Členské schůze jako takové se „čekatel“ sice účastnit nemůže, nicméně po jejím skončení probíhá rýžovací akce v příjemné domácí atmosféře a je zde možno potkat většinu členů klubu, což se jinde tak často nestává.

Na čekací listině bývá jedinec většinou 1 rok (lze ale učinit i výjimku), během kterého má  možnost ukázat, jaký je jeho zájem o členství. V případě, že se „osvědčí“, může být na další členské schůzi přijat za řádného člena se všemi povinnostmi a právy, které jsou uvedeny ve stanovách KMSZ.


poslední aktualizace: 27.5.2016